Общи условия


Правила за ползване на Cargo Race

Последно обновяване 20.05.2018

1. Предмет на Правилата за ползване, метод на тяхното прилагане

1.1 Правилата по-долу управляват използването на онлайн игрaта www.cargorace.com, предоставена от Пай Сълушънс ЕООД.

С регистрирането си или влизането си в www.cargorace.com, потребителите влизат в потребителско споразумение с Пай Сълушънс ЕООД.

1.2 Тези Правила за ползване напълно заместват предишни версии на Правила за ползване на Пай Сълушънс ЕООД.

1.3 Пай Сълушънс ЕООД редовно осъвременява своята онлайн игра. Респективно, потребителите могат да участват в онлайн играта и в нейния най-осъвременен вариант.

1.4 Онлайн играта, предлагана от Пай Сълушънс ЕООД, е предоставена само с развлекателна цел и не може да бъде използвана за финансова награда или за комерсиални цели.

1.5 Отговорност на потребителите е да осигурят съвместимостта на използвания софтуер и хардуер

1.6 В добавка към тези Правила за ползване, правилата на онлайн игрите важат, ако има такива. Ако, в този смисъл, тези Правила за ползване влизат в конфликт с други правила, важат представените тук.

2. Заключителна част

2.1 За да ползват онлайн играта www.cargorace.com, предоставена от Пай Сълушънс ЕООД, потребителите трябва да се регистрират.

2.2 Регистрацията се разрешава само на отделни лица (не на групи, партньори, юридически лица и т.н.) и само на тях се разрешава да бъдат потребители. Потребители, които са малолетни, трябва да се регистрират със съгласието на техните родители или легални настойници.

2.3 Когато се регистрират, потребителите трябва да осигурят псевдоним на своя играч, както и електронен адрес по техен избор. Псевдонимите на играчите не трябва да нарушават авторските права на трети страни или да са обидни по своя смисъл. В добавка, не могат да бъдат използвани адреси на електронни пощи или връзки към други сайтове като псевдоними на играчи. Потребителите са отговорни за това информацията, която предоставят на Пай Сълушънс ЕООД, когато се регистрират, да е точна и пълна.

2.4 Потребителите трябва да се регистрират лично; те не могат да се регистрират от трети страни.

2.5 Веднъж регистриран, акаунтът на потребителя влиза в споразумение с Пай Сълушънс ЕООД за неопределен период от време и това споразумение попада под юрисдикцията на тези правила

2.6 Потребителите могат да регистрират допълнителни акаунти, но само при условие, че двата акаунта в играта не са в една фирма и единият по никакъв начин не облагодетелства с действията си другия.

3. Отхвърляне

Право на отхвърляне

Имате право да отхвърлите споразумението в писмен вид в рамките на две седмици. Трябва да изтъкнете основателни причини за това.

Специални условия

Правото Ви за отхвърляне става автоматично невалидно, ако (1) Пай Сълушънс ЕООД вече е започнала да Ви предоставя услуги с изричното Ви съгласия или ако (2) Вие сте започнали да получавате подобни услуги, преди крайния срок за заявката Ви за отхвърляне. Това, предполага се, е започнало в случай, че сте играли играта или сте се възползвали от други услуги.

4. Задължения на потребителите

4.1 Данни на потребителите
Потребителите са задължение, по поискване от Пай Сълушънс ЕООД, да потвърдят своите адреси на електронни пощи.

4.2 Информация за влизане, идентификация, пароли

4.2.1 Потребителите са задължени да пазят стриктно поверителността на своите данни за вход, идентификация и пароли. Потребителите не трябва да използват данните си в други сайтове, освен в www.cargorace.com.

4.2.2 Термините „данни за вход”, „идентификация” и „пароли” се отнасят до комбинации от букви и/или знаци и/или цифри, използвани, за да се разпознаят потребителите и да се предпази сайта от неоторизиран достъп от трети лица.

4.2.3 Потребителите се задължават да пазят своите данни за достъп и пароли от неоторизирано използване от трети лица.

4.2.4 Ако даден потребител подозира, че трети лица са успели да вземат информацията и данните за вход в играта, той незабавно трябва да уведоми Пай Сълушънс ЕООД и да смени своите данни, или да поиска от Пай Сълушънс ЕООД да го направи. В случай, че Пай Сълушънс ЕООД има основания да смята, че достъпът до www.cargorace.com е неоторизиран, компанията си запазва правото временно да блокира акаунти на потребители. Привилегиите за достъп ще бъдат възстановени, когато случаят бъде изяснен.

4.2.5 При никакви обстоятелства потребителите не трябва да предоставят своите данни за достъп на други потребители.

4.3 Използване на съдържанието на www.cargorace.com

4.3.1 www.cargorace.com предлага най-различно по вид съдържание, което е под защитата на закона за авторски права, в полза на Пай Сълушънс ЕООД. Освен ако тези Правила на ползване не казват друго, на потребителите им е забранено да обработват, копират, разпространяват и публикуват или да използват за рекламни цели съдържанието на www.cargorace.com. Копирането на съдържание е разрешено само с техническа и с цел браузинг. Продължителното копиране е разрешено за лични цели.

4.3.2 Терминът „съдържание” се отнася до данните, изображенията, текстовете, графиките, програмите, софтуерния код и друга информация, представена от Пай Сълушънс ЕООД на страницата www.cargorace.com.

4.3.3 На потребителите се забраняват действия, които (1) да застрашат или прекъснат функционалността на www.cargorace.com, както и (2) да имат неоторизиран достъп до данни. Съдържанието на www.cargorace.com може да бъде гледано по начин, който да е достъпен и забавен за потребителите. Данни или софтуер, които са способни да навредят на правилното интерпретиране от страна на софтуера и хардуера на потребителя, са забранени.

4.3.4 Използването на www.cargorace.com за комерсиални цели, включително и за реклама, става само с изричното писмено съгласие на Пай Сълушънс ЕООД.

4.3.5 Потребителите нямат право да публикуват съдържанието на www.cargorace.com.

4.3.6 В www.cargorace.com не може да се влиза като се използват услуги, които скриват IP адреса на потребителя.

4.4 Връзки
Използването на www.cargorace.com като връзка е разрешено само ако тя служи за справки. Пай Сълушънс ЕООД си запазва правото да отнеме това разрешение. Не е разрешено вмъкването или представянето на www.cargorace.com в рамка и като хипер-връзка.

5. Специални условия за ползване на онлайн игри

5.1 Използването на множество акаунти в www.cargorace.com е разрешено, но само при условие, че двата акаунта в играта не са в една фирма и не се облагодетелстват взаимно с действията си. В противен случай Пай Сълушънс ЕООД е в правото си да изтрива или блокира множество акаунти, принадлежащи на един потребител, по всяко време.

5.2 На потребителите се забранява да манипулират или осуетяват функционирането на www.cargorace.com. В частност, потребителите не трябва да използват средства, механизми или софтуер, които може да попречат на правилното функциониране на играта. На потребителите, също така, се забранява да използват средства, които биха натоварили капацитета на системите, поддържащи играта. На потребителите се забранява да блокират или да модифицират съдържанието, генерирано от екипа на играта или по друг начин да пречат на функционирането на играта.

5.3 На потребителите се забранява да влизат в играта, използвайки програми или нещо друго, освен уеб-браузър. Това се отнася в особено голяма степен до т. нар. Ботове и други инструменти, създадени да заменят или променят уеб-браузърите. Също така са забранени скриптове или частично или напълно автоматизирани програми, които дават предимство на потребителите над техните съперници, включително и функции за автоматично опресняване, както и други функции, интегрирани в браузърите, които се считат за автоматизирани.

5.4 При никакви обстоятелства на потребителите не е разрешено да:

А) създават или използват механизми за мамене, модове, хакове или да използват програми на трети страни, които модифицират правилата на играта;

Б) да купуват или продават за „реални” пари или по някакъв друг начин да разменят виртуални превозни средства и фабрики, използвани в играта.

5.5 Използването на инструменти за премахване на рекламните банери е забранено. Поради този факт няма значение дали само част от банерите е премахната или всички.

6. Специални условия за системата за размяна на съобщения на www.cargorace.com

6.1 Потребителите са отговорни за текстовете, които публикуват в системата за размяна на съобщения на www.cargorace.com.

6.2 На потребителите е забранено да:

а) пишат съобщения, които нарушават моралните и етични стандарти;

б) да пишат неприлични, расистки, изпълнени с насилие или с порнографско съдържание съобщения;

в) да пишат съобщения, които са обидни или невъздържани по своята същност;;;

г) да пишат съобщения, които съдържат свързани букви или механизми за икономическа изгода;

д) да пишат съобщения, които създават погрешното впечатление, че са написани от Пай Сълушънс ЕООД;

е) да пишат съобщения, които се отнасят до лична информация на трети лица, без изричното им съгласие;

ж) да пишат съобщения, които са комерсиални по своята същност или се използват за реклама.

6.4 Връзки, компании или търговски продукти е забранено да се споменават с рекламна цел.

6.5 Всички потребители, ползващи системата за размяна на съобщения, са длъжни да се изразяват по нормален начин и да се въздържат от подигравки и обиди към други потребители.

6.6 В следствие на тези правила за ползване Пай Сълушънс ЕООД си запазва правото да чете, редактира и да изтрива всичко в тези текстове, което нарушава гореспоменатите правила. Пай Сълушънс ЕООД, също така, си запазва правото да отстранява от играта потребителите, които нарушават тези правила и правилата на играта.

6.7 Пай Сълушънс ЕООД съхранява съобщенията между играчите в играта и се задължава да не ги предоставя на трети лица.

7. Последици от нарушаването на Правилата за ползване

7.1 Пай Сълушънс ЕООД не носи отговорност за щети, нанесени на потребителите, поради неспазване на Правилата за ползване от тяхна страна.

7.2 Във връзка с произтичащите й права Пай Сълушънс ЕООД може да предприеме следните стъпки, в случай че потребителите нарушават Правилата за ползване:

а) да редактира или да изтрие текстове;

б) да предупреждава официално потребителите;

в) временно или перманентно да преустановява достъпа на потребители до www.cargorace.com;

г) да заключва акаунтите частично или напълно от достъп в www.cargorace.com

д) моментално да прекратява споразумението с потребителя.

7.3 Потребители, които са били отстранени или акаунтите им са били заключени, не могат да се регистрират отново без предварително съгласие на Пай Сълушънс ЕООД и нямат право да изискват отменяне на техните наказания.

8. Потребителски такси

8.1 Използването на www.cargorace.com е безплатно.

8.2 Въпреки това, потребителите могат да закупят определени услуги и екстри, достъпни като част от играта.

8.3 Непълнолетни, желаещи да закупят подобни услуги, гарантират, че средствата, използвани за закупуването на услугите, са им осигурени с тази цел или са им предоставени за собствено управление от техните законни настойници.

8.4 Приложимите ставки са дължими и изискуеми при затваряне, като плащането обикновено се събира от доставчика на услугата, занимаващ се с процеса на плащане. Плащанията могат да бъдат събрани няколко дена по-рано, за да се осигури непрекъснатия достъп до услугата. Условията за ползване, ако има такива, наложени от такива доставчици на услуги, се прилагат заедно с тези условия за ползване.

8.5 Потребителите гарантират, че всяка информация, която осигуряват като част от процеса на плащане (включва, но не се ограничава до информация за банката, номера на кредитни карти и т.н.) е истинска и точна.

8.6 Методите за заплащане се различават в зависимост от наличните средства и технологии.

8.7 Пай Сълушънс ЕООД допълнително си запазва правото да променя таксите за вътрешните услуги в играта.

8.8 Правила за отмяна на плащане

8.8.1 При платежните методи PayPal и ePay може да се направи възстановяване на средствата по всяко време, стига виртуалната валута и получените виртуални предмети да са непокътнати в акаунта. За целта е необходимо да изпратите имейл до cargorace.com@gmail.com с молба за възстановяване на средствата.

8.8.2 За всички останали платежни методи няма възможност за възстановяване на средствата.

9. Ограничения на отговорността

9.1 В случай на нарушаването на правата на 3ти страни от страна на потребителите, те са директно отговорни пред такива 3ти страни и се заемат да обезщетят Пай Сълушънс ЕООД за всички понесени щети, произходящи от неспазването на задълженията, посочени в тези Правила за ползване. Потребителите пазят Пай Сълушънс ЕООД срещу всякакви претенции, базирани на нарушаване на правата им от действия на потребителите или други нарушения на задълженията на потребителите, срещу Пай Сълушънс ЕООД от страна на други потребители или 3ти страни и се заемат да поемат цената на адвокатската защита на Пай Сълушънс ЕООД, включително съдебни и адвокатски такси, при положение, че нарушението на приложимото право се приписва на потребителите.

9.2 Без оглед на правната основа (нарушение на договорно задължение или правонарушение), отговорността на Пай Сълушънс ЕООД е предмет на следните условия:

9.2.1 Дотолкова, доколкото Пай Сълушънс ЕООД предоставя безплатно услугите, за които носи отговорност, Пай Сълушънс ЕООД е отговорна само за умишлено лошо администриране и груба небрежност.

9.2.2 Пай Сълушънс ЕООД не носи отговорност за мрежови прекъсвания, които не е причинила.

9.2.3 Отговорността на Пай Сълушънс ЕООД за загуба на данни е ограничена до случаи, в които потребителите не биха могли да предотвратят подобна загуба чрез използването на подходящи мерки за защита на данните.

10. Срок, изтриване на потребителски акаунти

10.1 Срокът на действие на съгласието за ползване на www.cargorace.com е неограничен и започва след съгласието на потребителя или позволението на Пай Сълушънс ЕООД, с изключение на случаите, в които срокът е предварително определен.

10.2 Дори и при отсъствието на основателна причина, всяка страна има правото да прекрати договора незабавно, при условие, че не е бил договорен определен срок. Ако страните са се договорили за определен срок, договорът не може да бъде прекратен преди края му. Освен ако или докато не бъде прекратен, всеки договор с определен срок, автоматично се подновява за продължителност, равна на оригиналния срок.

10.3 Всяка страна има право незабавно да прекрати договора при наличието на основателна причина. За основателна причина се смята:

а) когато потребителите се ангажират в дейност, която материално нарушава игровото преживяване на други играчи;

б) когато потребителите мамят, използват модификации, „хакове” или друг софтуер, инструменти или скриптове с цел промяна на игровото преживяване и/или механизма на играта;

в) когато с акаунтът на даден потребител се играе от 3ти страни;

г) когато потребителите се възползват от акаунти на 3ти страни или използват многобройни акаунти, които се облагодетелстват помежду си;

д) когато потребителите се опитват да разменят, продават или купуват за истински пари превозни средства и фабрики от играта;

е) когато потребителите нарушават приложимото право, тези Правила за ползване или специфични правила на играта;

11. Поверителност

За повече информация вижте Политика на поверителност на Cargo Race.

12. Приложимо право, юрисдикция

12.1 Прилагат се законите на Република България изключвайки Конвенцията на ООН за Договора за Международна Продажба на Стоки.

13. Промяна в Правилата за ползване, разни, комуникация, прекъсване

13.1 Пай Сълушънс ЕООД си запазва правото да променя тези Правила за ползване по всяко време. Потребителите се уведомяват за промени при влизане в играта в срок от поне 2 седмици преди ефективното встъпване в действие на новите Правила за ползване. Допълнително, Пай Сълушънс ЕООД може да предупреди потребителите чрез електронна поща или чрез директното им предоставяне. Чрез влизане на www.cargorace.com след влизането на сила на новите условия, потребителите изразяват съгласието си с тях.

13.2 Потребителите не могат да прехвърлят права и задължения, произходящи от това споразумение без писменото съгласие на Пай Сълушънс ЕООД.

13.3 Потребителите имат право да предявяват претенции, само ако са и само до степен че са, установени или припознати от Пай Сълушънс ЕООД или в случай, че са неоспорими.

13.4 Освен ако тези Правила за ползване не установят друго, Пай Сълушънс ЕООД обикновено контактува с потребителите чрез електронна поща. Потребителите са длъжни да се уверят, че електронния пощенски адрес, използван за регистрация, се проверява за съобщения от Пай Сълушънс ЕООД редовно. Когато се свързват с Пай Сълушънс ЕООД, потребителите трябва да упоменават потребителския акаунт, за който пишат.

13.5 Промените и преустановяването на тези Правила за ползване, включително това формално изискване, трябва да бъдат оповестени в писмен вид.

13.6 В случай, че отделни части от тези Правила за ползване отпаднат или нарушават приложимото право, оставащите части продължават да действат с пълна сила. Отпадналите части ще бъдат заменени от нови, приближаващи се максимално до икономическото значение и предназначение на отпадналите и в съответствие със закона. Същото се отнася и до пропуски в тези Правила.

За контакти:
cargorace.com@gmail.com